Lasep

95 Schoulkanner sinn am Moment an der Lasep ageschriwwen.

Horaire:

Méindes      15.45-16.45 C3

Dënschdes    14.00-15.00 C1

                     15.00-16.00 C2

Mëttwochs   15.45-16.45 C4

Dirigeants: Gilbert Schneider (sécrétaire); Mischa Stojanovic; Jasmine Braun; Laura Eicher