Lasep 2017 2018

123 Schoulkanner sinn am Moment an der Lasep ageschriwwen.

Horaire:

Méindes      15.40-16.40 C3   Hall sportif Steinsel

Dënschdes   13.00-14.00 C2   Hall sportif Steinsel

                     13.30-14.30 C1 Hall sportif Heisdorf

                     14.30-15.30 C1 Hall sportif Heisdorf

Mëttwochs   15.40-16.40 C4 Hall sportif Steinsel

Dirigeants: Gilbert Schneider (sécrétaire); Mischa Stojanovic; Aline Wiltzius; Laura EicherZeitung vun der Lasep

BIO 1

BIO 2

BIO 3

BIO 4

Adventskalenner Lasep

Entdeck all Dag hannert enger neier Dier eng aner Beweegungspaus. Maach se an der Schoul, an der Maison Relais oder doheem.