Schoulchartawoch

   Semaine de la Charte scolaire

du 26.10.-30.10.2015 à l'école

et du 2.11.-6.11.2015 à la Maison Relais

Fir d'Zesummeliewen an eiser Schoul an an der Maison Relais ass et wichteg, datt mir all (Schüler,Enseignanten,Educateurs an Elteren) respektvoll, hëllefsbereet a fair mateneen ëmginn. An all de Cyclen an an der Maison Relais wëlle mir eis och dëst Schouljoer nees Zäit huelen, d'Thema Frëndschaft, Zesummenhalt, Vertrauen a Mateneen an de Mëttelpunkt vun eiser Aarbecht ze stellen.


Dans le souci de créer un milieu d'apprentissage empreint de respect, d'aide, de confiance et de fair-play, les élèves, les enseignants, les éducateurs et les parents se sont donné des règles de conduite fondées sur les droits et les devoirs de tous les partenaires scolaires. A travers les quatre cycles ainsi qu'à la Maison Relais, nous nous engageons à thématiser l'amitié et la vie en commun au cours de cette année scolaire.

-Chartalidd sangen

-eis Gefiller

-1.Reunioun vum Schülerparlament

-Frëndschaftsgeschichten

-kooperativ Spiller

-Panneaux'en molen

-Reegelen widderhuelen , beschwätzen an molen

-mat Lego (1 pro Kand) een Äerdbier bauen

-zesummen kachen an iessen

-all Kand bastelt ee Fësch aus Lehm, dei dann am Cycle als Schwarm opgehang ginn