Stonnelaf zu Steesel den 3. Juni 2015

save the date      

Theater am C1

Mir invitéieren Iech ganz häerzlech, eist Theaterstéck an de “Kultursall” zu Steesel kucken ze kommen

Dënschdes, den 24. an Donneschdes, den 26. Mäerz   2015 um 9.30 h fir eis Frëndinnen a Frënn aus deenen aneren Klassen

Freides, den 27. Mäerz 2015 um 18.00 h fir eis Elteren an eis Famill