Maach math-Klasse C4.2 hat das Finale erreicht!

 "Maachmath" ein etwas anderer mathematischer Wettbewerb

Ausstellung vun Art à l'Ecole

D'Kanner aus den Ateliers Art à l'Ecole vu Steesel invitéieren iech all op hier Ausstellung an d'Galerie "Am Duerf"

Vernissage ass Donneschdes, den 18. Juli 2015 ab 19.00h

Journée de la Nature

e Mëttwoch den 17. Juni 2015 fir d'Cyclen 1-4 am Bësch bei de "Pillwéen"

Eng Nuecht am Pall

...ee Spektakel vum Cycle 3 vu Steesel   

Stonnelaf zu Steesel den 3. Juni 2015

save the date