LASEP Adventskalenner

LASEP-Adventskalenner

Entdeck all Dag hannert enger neier Dier eng aner Beweegungspaus. Maach se an der Schoul, an der Maison Relais oder doheem.Entdeck all Dag hannert enger neier Dier eng aner Beweegungspaus. Maach se an der Schoul, an der Maison Relais oder doheem.

Schoulchartawoch

vum 23.10.-27.10.2017 an der Schoul a vum 30.10.-3.11.2017 an der Maison Relais

Awéiung zu Heeschdref

 

De 27.9.2017 wor zu Heeschdref um Site Robert Krieps  di feierlech Ouverture vun der neier Maison Relais "an der Bamschoul", Turnhaal an Airtramp-Sall. D'Kanner aus dem Cycle 1 hunn en Danz gemaach an e Lidd gesongen. Si krutten alleguer eng Schmierekëscht geschenkt.

Bibliothéik

D'Schoulbibliothéik am Gebai „Michel Rodange" ass och Schouljoer 2017/18  nees all Dënschdes vu 14:00 bis 15:45 op.

 

Du kanns iwwer d'Bréck era kommen.

 

Mir freeën ons op däin Besuch.


Theater am Cycle 3

Et wor emol...

...e coolt Theaterstéck vun de Klassen Braun, Thuy, Van Dyck a Wiltzius aus dem C3


Hallef-Finale vum Virliesconcours 2017

Den 10.Mee 2017 wor am "Kultursall" zu Steesel d'Hallef-Finale vum Virliesconcours 2017.

6 Schülerinnen a Schüler aus dem Arrondissement 4 hunn e bekannten an en onbekannten Text dem Publikum an dem Jury virgelies.

D'Gewënnerin wor d'Nadia Intini vun der Schoul vun Capellen. Hat fiert am Juni op Miersch op d'Finale 2017.

Hei gesidd dir all d'Participants aus dem Cycle 4

weider Photos'en fannt dir ennert "Multimedia"