Virliesconcours 2019

D’Kanner aus dem Cycle 4 konnten am März um Virliesconcours deelhuelen.

Si hunn dofier en bekannten an en onbekannten Text misse virliesen.
Gewënnerin ass d’Julie Pletschette. Hatt vertrett d’Schoul Steesel elo bei der Hallef-Finale zu Walfer den 6.5.2019.


Eng flott Aktioun

Enn läscht Schouljoer, hunn Kanner vum Schülerparlament eng Aktioun gestart

-fir de Schoulhaff méi propper ze halen

-fir jiddereen drun ze erënneren, op der Toilette Waasser ze zeien

Am Januar goufen elo Poubellen am Schoulhaff an en Deel vun den Toiletten mat coole Stickeren verkleet, déi bei jidderengem gutt ukomm sinn, an hoffentlech dee gewënschten Effekt hunn.

Schoulcharta-Woch

vum 22.10.-26.10.2018 an der Schoul a vum 29.10.-2.11.2018 an der Maison RelaisSINGING MAKES YOU HAPPY…

SINGING TOGETHER MAKES YOU HAPPIER… SO JOIN US !

                                                                                                             

CHANTER REND HEUREUX…

CHANTER ENSEMBLE REND PLUS HEUREUX… ALORS CHANTE AVEC NOUS !

                                                                        

SANGEN MESCHT GLECKLECH… ZESUMMEN SANGEN MESCHT MEI GLECKLECH… DA KOMM MAT EIS SANGEN !