Home : News : Projeten

Wëllkomm

Wëllkomm um Website vun der Grondschoul Steesel. Hei kënnt dir Neiegkeeten a ganz vill Informatiounen ronderëm eis Schoul fannen. Weiderhin ass de Site gläichzäiteg och eng Aarbechtsplattform fir d'Kanner an d'Enseignanten. Vill Spaass beim Entdecken.

Login

Cycle 1
Cycle 1

Centre Robert Krieps

Cycle 2
Cycle 2

Bâtiment Willy Goergen

Cycle 3
Cycle 3

Bâtiment Michel Rodange

Cycle 4
Cycle 4

  Bâtiment Sepp Hansen


Restauration scolaire: Menu de la semaine N° -1     Menu de la semaine N° 0    Voir tous les menus


News

weider News
LASEP Adventskalenner

LASEP-Adventskalenner

Entdeck all Dag hannert enger neier Dier eng aner Beweegungspaus. Maach se an der Schoul, an der Maison Relais oder doheem.Entdeck all Dag hannert enger neier Dier eng aner Beweegungspaus. Maach se an der Schoul, an der Maison Relais oder doheem.

Weiderliesen…

Schoulchartawoch

vum 23.10.-27.10.2017 an der Schoul a vum 30.10.-3.11.2017 an der Maison Relais

Weiderliesen…

Awéiung zu Heeschdref

 

De 27.9.2017 wor zu Heeschdref um Site Robert Krieps  di feierlech Ouverture vun der neier Maison Relais "an der Bamschoul", Turnhaal an Airtramp-Sall. D'Kanner aus dem Cycle 1 hunn en Danz gemaach an e Lidd gesongen. Si krutten alleguer eng Schmierekëscht geschenkt.

Weiderliesen…


Projeten

weider Projeten
Zauber....

D'Kanner aus der Klass C3.2. vum Aline Wiltzius hunn e Buch geschriwwen. Flott a spannend Geschichten zum Thema Zauber...Dest am Kader vun der Bachelorarbecht vun der Stagiaire Jil Kremer. Si hunn draus virgelies den 16. März am "Bicherhaischen" zu Sennengen. Dir kennt dat flott Buch kaafen direkt  bei hinen an der Klass, oder speider um Schoulfest.

Weiderliesen…

Besuch vum Kleeschen

Méindes de 5. Dezember 2016 wor de Kleeschen op Besuch an der Schoul.

Weiderliesen…